Groen erfgoed

Vredeman de Vries, Hortorum viridariorumque …, 1583
Hans Vredeman de Vries, Hortorum viridariorumque … formae, 1583

Groen erfgoed bestaat voor een groot deel uit groene monumenten, die door het rijk, de provincie of de gemeente worden beschermd. Natuurlijk zijn er ook historische tuinen, parken, buitenplaatsen etc. die niet zijn beschermd, maar wel onze aandacht verdienen, als het gaat om aanpassing of transformatie van een locatie. Het begrip ‘historische tuinen’ is dus een breder begrip dan het begrip ‘groen erfgoed’.

Onze rol in het veld van groen erfgoed en historische tuinen zien wij als volgt:

  • Wij doen onderzoek naar de ontwikkeling van historische tuinen.
  • Wij ontwerpen nieuwe tuinen en parken op historische tuin- enbuitenplaats-complexen of passen historische situaties aan, altijd met behoud van de historische structuren.
  • Wij adviseren over kwesties die leven met betrekking tot historische tuinen, parken, beplantingen en karakteristieke historische tuinonderdelen, bijvoorbeeld over het maken van een ‘berceau’ of een ‘Engels bosje’.
  • Wij maken beplantingsplannen met planten die in een bepaalde periode werden gebruikt. Een goed voorbeeld hiervan is de beplanting die we adviseerden voor de tuinen van Paleis Het Loo.