Welkom

Oldenburgers Binnenstad en Buitenleven is een verbreding van het bureau Oldenburgers Historische Tuinen (opgericht op 1 augustus 2000). Vanaf 2016 hebben we ons werk voortgezet op twee onderzoeksterreinen: architectuur en landschap, met drie specialisaties groen erfgoed, kleurgebruik in de architectuur en architectuurtheorie. Onze specifieke belangstelling  gaat uit naar het werk van de architectenfamilie Zocher uit Haarlem en dat van de Benedictijner monnik Dom Hans van der Laan o.s.b.

Groen erfgoed en historische tuinen

Boven: Siertuin en moestuin bij oranjerie Kasteel Staverden. Taxusbomen (jong aangeplant om goed te laten aanslaan). Ontwerp Juliet Oldenburger.
Onder: Siertuin bij Kasteel Steverden, rond groot vierkant bassin (waterberging). Achtergrond oranjerie en oude kassen. Ontwerp Juliet Oldenburger
Wij doen onderzoek naar de ontwikkeling van historische groenprojecten en maken herstelplannen en ontwerpen voor historische tuinen en parken bij kastelen en buitenplaatsen, stadsparken, kerk- en kloostertuinen, begraafplaatsen, etc. Onze aanpak is allereerst gebaseerd op een analyse en karakterisering van de desbetreffende historische tuinen en parken. Daarbij komen onze kennis op het gebied van (architectuur)historie,  beplantingsgeschiedenis en ecologie goed van pas. Oorspronkelijkheid, een multidisciplinaire aanpak en samenwerking met andere deskundigen zoals archeologen en architecten, vormen de basis voor onze ontwerpen en adviezen, die bruikbaar zijn voor onderhouds- en toekomstplannen, passend in de nieuwe Erfgoedwet (2016) en de nieuwe Omgevingswet, die 1 januari 2024 van kracht wordt. 

[Meer lezen]

Architectuur en kleur

Juliet Oldenburger. Kleurontwerp Gevelwand Claes Claesz.Hofje, Egelantiersstraat, Amsterdam, 2023. Foto Carla Oldenburger
Claes Claesz.Hofje. Uitgevoerd kleurontwerp.  Gevelwand Egelantierstraat. Uitgevoerd 2023. Foto Carla Oldenburger

Kleur in de architectuur is een nieuwe richting van ons bureau. Wij doen onderzoek naar historisch kleurgebruik en maken ontwerpen voor de toepassing van kleur op gevels en in interieurs.
Op basis van de plaatselijke bouwtraditie, (kleur)historisch onderzoek en praktische kennis van historische verfpigmenten zoeken wij welke kleuren in de loop van de tijd op een locatie zijn toegepast. Onze kleurontwerpen zijn gebaseerd op een combinatie van historisch onderzoek en esthetische overwegingen.

[Meer lezen]

Project Dom van der Laan

In de architectuurwereld van de afgelopen eeuw neemt het werk van de monnik-architect Dom Hans van der Laan o.s.b. (1904-1991) een geheel eigen plaats in. Terwijl de meeste Nederlandse architecten verwikkeld waren in een onderlinge strijd over traditie en moderniteit, ging Van der Laan op zoek naar meer algemene uitgangspunten. ‘Wat is architectuur eigenlijk?’, vroeg hij zich af, ‘Waarom bouwen wij?’ en ‘Wat gebeurt er als wij iets maken?’

Abdijcomplex St. Benedictusberg bij Vaals. Zicht op kerk en bibliotheek, vanuit de nieuwe kloosterhof. Ontwerp Dom van der Laan, 1968. Foto Carla Oldenburger, 2006


Om ons bestaan in de natuur in te passen hebben wij voedsel nodig, kleding en een huis. De dingen die wij maken zouden volgens Van der Laan echter niet alleen functioneel moeten zijn, maar tevens de schepping uit moeten drukken, zodat ze ons door hun ordening en gelijkenis met de natuur aanspreken en ons daarvan een inzichtelijk beeld geven.
Van der Laans bevindingen resulteerden o.m. in een klassiek architectuurtractaat, De architectonische ruimte (1977), waarin hij een heel oorspronkelijke visie op ruimte, vorm en grootte poneert.

[Meer lezen]

Project Zochers

J.D. en L.P. Zocher, Ontwerp voor Dordtwijk te Dordrecht, 1852 (Coll. Bibl. Wageningen UR).
J.D. en L.P. Zocher, Ontwerp voor Dordwijk te Dordrecht, 1852 (part. collectie)

Centraal staan de (tuin)architecten Johann David Zocher sr., zijn zonen Johan (Jan) David Zocher jr. en Carel (Karel) Georg Zocher, en de zoon van Jan David, Louis Paul Zocher. Dit project behelst historisch onderzoek, herstelplannen, voordrachten en bundeling van kennis, in een nader te bepalen vorm zoals een online-presentatie, een boek en/of expositie.

[Meer lezen]

En wat is nog meer belangrijk?   Zie Berichten.

BewarenBewaren