Advies

Adviezen over historische tuinen en parken komen vaak voort uit eerdere onderzoeken of bestaan uit een ‘quick-scan’ (snel historisch onderzoek) of deelonderzoek, zonder de gehele geschiedenis van een tuin of park uitvoerig te bestuderen. Ook worden korte studies verricht naar vragen die zich voordoen bij het ontwerpen van restauratieplannen, bijvoorbeeld hoe ver stonden laanbomen op een bepaalde locatie uit elkaar of hoe zouden (Chinese) bruggen er in een bepaald park hebben uitgezien? Zekerheid is in het algemeen niet te geven, maar historisch verantwoorde adviezen wel degelijk.

Juliet is  adviseur van de Stichting Mooi Noord-Holland, lid van de Adviescommissie Beschermwaardige Houtopstanden van de gemeente Amsterdam en regionaal adviseur Groen Erfgoed / Amsterdam van de Nederlandse Tuinenstichting. Ook is zij vertegenwoordiger van de Nederlandse Tuinenstichting in het Amsterdam Erfgioed Overleg.

Voorbeelden 

 • Buitenplaats Trompenburg te ’s Graveland. Kort advies (2023) in opdracht van Mooi Noord-Holland, over het voorlopig renovatie-ontwerp van de parkaanleg door Bureau Karres en Brands en gebaseerd op de 17de en 19de -eeuwse structuur van het park.                                                                                                                                                              
 • Kort advies t.b.v. aanwijzing locatie voor nieuwbouw op kavel van voormalig koetshuis van rijksbeschermde buitenplaats Spaarnberg te Santpoort (2018). Opdrachtgever: particulier.  Na dit advies is een nieuw ontwerp gemaakt voor een rozentuin op de locatie waarvoor Springer onderstaande rozentuin had ontworpen.
 • Begin  2016  werd ons bureau  gevraagd door het ‘Nationaal Ensemble Soestdijk’ – een van de vier uitverkoren groepen die plannen voor Soestdijk verder mogen ontwikkelen – om mee te werken aan de nadere uitwerking van de plannen voor de tuin. Deelnemende partners zijn VolkerWessels, Staatsbosbeheer, Van Hoogevest Architecten BV, H+N+S Landschapsarchitecten en Cultureel Organisatiebureau Artifex. October 2016 is dit plan toegelaten tot de FinaleRonde. Zie Berichten.

paleis-soestdijk-vanuit-hoge-hoogte
Onze taak zal zijn (indien onze groep tot de finale wordt toegelaten) het behoud van de karakteristieke kenmerken van het werk van Johann D. Zocher sr. en Johan (Jan) D. Zocher jr. en deze waar nodig versterken.

 • Oud Amelisweerd te Bunnik. Advies & begeleiding i.s.m. Bureau Verbeek (Gulpen) t.b.v. het herstelproces van de landgoederen (2013-2019). Opdrachtgever: gemeente Utrecht.
Nieuwe brug naar het Engelse werk, uitvoering begin 2019 (ontwerp en foto: B. Kerckhoffs, bureau Verbeek)
Oud Amelisweerd, Engels werk (foto: Barry Kerckhoffs, bureau Verbeek)
Oud Amelisweerd, Ontwerp herstel Engels werk en Slingerbos (tek. Roxanne Hornman, bureau Verbeek)
 • Bijdorp te Rotterdam. Beheeradvies (2015). Opdrachtgever: particuliere eigenaar.
 • Koningshuis Rhenen.  Advies t.b.v. ontwerp / digitale reconstructie tuin Paleis Frederik van de Palts (2012-2014).

Reconstructie van de tuinen bij het paleis van koning Frederik V van de Palts te Rhenen. Virtueel ontwerp naar de situatie rond 1630 (2012-2014).

Reconstructie van de tuinen bij het paleis van koning Frederik V van de Palts te Rhenen. Virtueel ontwerp naar de situatie rond 1630 (reconstructie: Carla Oldenburger, rendering: Marco Christis).

 • Kasteel Amerongen. Begeleiding ontwerp- en planproces t.a.v. uitvoering restauratie- en herstelwerkzaamheden (2010-2012). In vervolg op ons onderzoeksrapport (2003). Opdrachtgever: Stichting Kasteel Amerongen.
 • Hollandse tuinen te Jaroslavl en St. Petersburg, Rusland. Artikel en Adviesrapport in verband met voorgenomen restauraties i.s.m. architect ir. Diederik Six (2009). Opdrachtgever: Nederlandse Ambassade Rusland / Rijksdienst Monumentenzorg.
 • Buitenplaats Waterland te Velsen. Advisering plaatsing nieuwe paardenstal, in verband met een juridische procedure (2008). Particuliere opdrachtgever.
 • Buitenplaats De Geldersche Toren te Spankeren. Advies en onderzoek (2007-2008). Opdrachtgever: particulier.
 • Catshuis te Den Haag. Beplantingsadvies nieuwe aanleg achtertuin Catshuis (2002). Opdrachtgever: Ank Bleeker en Anneke Nauta Landschapsarchitecten BNT.
 • Huis Het Warmelo te Diepenheim. Waardestelling en ‘quick-scan’ park en tuinen, i.v.m. een juridische procedure (2001). Opdrachtgever: particuliere eigenaar.
 • Kasteel Heemstede te Houten. Begeleiding ontwerp- en planproces voor de nieuwe ‘historische tuin’ (2000; vervolg 2004). Opdrachtgever: Hylkema Consultants.

BewarenBewaren

BewarenBewaren