Onderzoek

Leo Hendriks en Ronald van Immerseel, Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek. Voor Waardestellingen van groen erfgoed (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, 2010)

Onderzoek naar de ontwikkeling van historische tuinen, parken, buitenplaatsen, kasteeltuinen en andere vormen van groen erfgoed, wordt in eerste instantie verricht in combinatie met een waardestelling. Deze bestaat uit een synthese van een beschrijving van de relevante historische gegevens gecombineerd met de historische ontwikkeling van de locatie, naast een inventarisatie van de huidige terreinsituatie. De methode van onderzoek volgt de landelijke Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek uit 2010. Zie voor waardestellingen ook de door ons bureau ontwikkelde Cascade-methode uit 1998.

De waarde van een historisch groenproject wordt uiteindelijk bepaald door vergelijking met andere projecten van hetzelfde type tuin of park, daterend uit dezelfde periode en eventueel deel uitmakend van eenzelfde landgoed- of buitenplaatsbiotoop.

Voorbeelden

R.K. begraafplaats aan de Vlaardingerdijk te Schiedam
Zocher’s ideeën over de inrichting van villatuinen…/ Carla en Juliet Oldenburger. Amsterdam, 2015
Zochers ideeën over de inrichting van villa-tuinen … / Carla en Juliet Oldenburger

P1050070

 • Park Het Hof te Vlaardingen: Historie, analyse, waardering (2007). Opdrachtgever: gemeente Vlaardingen.
 • Vredespaleis te Den Haag. Historisch onderzoek en waardestelling, mede in verband met nieuwbouw in achtertuin (2005). Opdrachtgever: Carnegystichting.
 • Kasteel Renswoude. Historisch onderzoek en herwaardering (2004-2007). Opdrachtgever: Stichting Utrechts Landschap.
 • Kasteel Amerongen. Historisch onderzoek, toekomstvisie en ontwikkeling nieuwe ideeën omtrent park en tuinen Kasteel Amerongen (2004-2004 – vervolg 2010-2012). Opdrachtgever: stichting Kasteel Amerongen.

  Vogelvluchtperspectief Huis Sparrendaal. Aanpassing voorplein (tek. Juliet Oldenburger)
  Vogelvluchtperspectief Huis Sparrendaal. Aanpassing voorplein (tek. Juliet Oldenburger)
 • Huis Sparrendaal te Driebergen. Adviezen en quickscan park en tuinen (2001-2002 – vervolg 2004). Opdrachtgever: Vereniging Hendrick de Keyser.
 • Inventarisatie grachtentuinen langs Amstel en Singel te Amsterdam (2000-2003). Opdrachtgever: Stichting Amsterdamse Grachtentuinen.
 • Raad van State te Den Haag. Waardestelling tuin achter paleis Kneuterdijk en ontwikkeling nieuwe ideeën (2000). Opdrachtgever: Raad van State via Hylkema Consultants.

De meeste onderzoeksrapporten zijn te raadplegen via het e-depot van Bibliotheek Wageningen UR (zoeken op de naam van het huis).