Literatuurlijst

Dit is de nieuwe literatuurlijst van Juliet Oldenburger (in aanbouw). Vervangt de oude lijst waar een probleem mee is.

Juliet is eindredacteur van Binnenstad, uitgave van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, en oprichter en eindredacteur van Thematismos, uitgave van de Van der Laan Stichting.

Publicaties van Juliet E. Oldenburger in omgekeerd chronologische volgorde: