Ontwerp

Bij onze ontwerpen gaan wij uit van de ‘genius loci’, het specifieke karakter van de gegeven locatie. De overgeleverde historische structuren en waardevolle aanplant blijven hierbij zoveel mogelijk gehandhaafd. Wij streven niet speciaal naar reconstructie van historische ontwerpen, maar naar innovatie van de bestaande tuinaanleg, waarbij wij historische gegevens integreren in een nieuw ontwerp. De eenheid tussen huis en tuin staat daarbij centraal.

In onze ontwerpen wordt speciale aandacht besteed aan de indeling van de tuinen en aan de maatvoering van de verschillende onderdelen ten opzichte van elkaar.

Voorbeelden

 • Restauratieplan voor de tuin van Brakestein op Texel (2020). Opdrachtgever: Stichting Buitenplaats Brakestein.
Herstelplan Brakestein, Texel 2020 (tek. J. Oldenburger)
 • Schetsontwerp voor de Inrichting van de Plantage Middenlaan tussen Hortus en Wertheimpark te Amsterdam (ontwerp: 2005, inrichting 2018/2019)
  Plantage Middenlaan tussen Hortus en Wertheimpark (foto: Thomas Schlijper)

  Schetsontwerp voor de inrichting van de Plantage Middenlaan tussen Hortus en Wertheimpark (J. Oldenburger 2005)
 • Herstelontwerp voor de tuin van het koetshuis van de buitenplaats Spaarnberg te Santpoort (2018). Opdrachtgever: particulier.
Herstelontwerp voor de tuin van het koetshuis Spaarnberg (ontwerp – naar Leonard Springer: J. Oldenburger, tek: KPG-architecten 2018)
 • Herstelontwerp voor de RK-begraafplaats te Schiedam (2016). Opdrachtgever: gemeente Schiedam.

  Herstelontwerp RK begraafplaats aan de Vlaardingerdijk te Schiedam, 2016 (J. Oldenburger)
 • Villatuinen in Kenaupark te Haarlem (2015). Opdrachtgever: Stichting ‘Voor Vrouwen door Vrouwen’.
Kenaupark 6-8. Aanpassing tuinaanleg en beplanting (tek. Juliet Oldenburger)
Kenaupark 6-8 te Haarlem. Aanpassing tuinaanleg en beplanting (ontwerp en tekening Juliet Oldenburger)
 • Ontwerp tuin Keizersgracht 123 te Amsterdam (2014). Opdrachtgever: Huis met de Hoofden.
Amsterdam - Ontwerp voor de tuin bij Keizersgracht 123 van architect Hendrick de Keyser (2014)
Ontwerp voor de tuin bij Keizersgracht 123 te Amsterdam (J. Oldenburger)
 • Museum Rijswijk. Ontwerp en aanpassing tuin Museum Rijswijk / Tollenshuis d.d. ca. 1850 (2012). Opdrachtgever: Museum Rijswijk.
  Vogelvlucht tuin Museum Rijswijk (tek. Juliet Oldenburger)
  tuin Museum Rijswijk
  Tuinontwerp Museum Rijswijk (Juliet Oldenburger)
  • De Flierkamp te Twello. Ontwerp nieuwe aanleg achter een 19de-eeuwse landhuis (2008-2009). Opdrachtgever: particulier.
  • Groot Convent / voormalig Klooster ‘Maria opten aelden grave’ te Doesburg. Ontwerp en advisering tuin bij voormalig kloostercomplex (2007). Opdrachtgever: Hylkema Consultants.
  • Kasteel Staverden. Nieuw ontwerp en beplantingsplan voor tuinen en park van Kasteel Staverden op basis van oude structuren (2006-2008). Opdrachtgever: stichting Geldersch Landschap / Geldersche Kasteelen.
   Ontwerp voor de tuinen van Kasteel Staverden (tek. J. Oldenburger)
   Ontwerp voor de tuinen van kasteel Staverden (tek. Juliet Oldenburger)

   Staverden 2007
   Centrale parterre tuin kasteel Staverden (ontwerp: Juliet Oldenburger)
  • Kasteel Ammersoyen te Ammerzoden. Integrale beheervisie en ontwerp op voormalige moestuin (2005-2006). Opdrachtgever: St. Geldersch Landschap / Geldersche Kasteelen.
  • Hortus Botanicus in de Plantage te Amsterdam. Prijsvraag, historisch onderzoek en ontwerp voortuin en entree hoofdgebouw (op basis van ontwerp van architect Joan Melchior van der Meij d.d. 1910 (2004-2006). Opdrachtgever: Hortus Botanicus Amsterdam.
De Hortus te Amsterdam (foto J. Oldenburger)
De Hortus te Amsterdam (foto J. Oldenburger)
Ontwerp voortuin van de Hortus te Amsterdam (tek. J. Oldenburger)
Ontwerp voortuin van de Hortus te Amsterdam (tek. Juliet Oldenburger)
  • Kasteel Keukenhof te Lisse. Ontwerp en beplantingsplan voor een nieuwe tuin op gronden van voormalige moestuin / Frederikshof (2003-2005). Opdrachtgever: stichting Landgoed Keukenhof.
Ontwerp voor de voormalige moestuin, Landgoed De Keukenhof te Lisse.
Voormalige moestuin, Kasteel Keukenhof te Lisse (ontwerp: J. Oldenburger)
   • Cronesteyn te Leiden, kasteelboerderij en achterliggende polder. Ontwikkeling ideeën voor kasteelbos en kasteelpolder, in verband met geschikt maken project tot zorgboerderij (2003). Opdrachtgever: Hylkema Consultants.