Carla Oldenburger

drs Carla S. Oldenburger
Van Abcoudehof 25
3911 BM Rhenen
Tel. +31 (0)653755594

Email: oldenburgers2@gmail.com

Carla studeerde biologie in Utrecht, met hoofdvakken biohistorie en plantenecologie. Van 1968 tot 1980 werkte zij als wetenschappelijk onderzoeker en docent aan het Biohistorisch Instituut  / Utrecht University en van 1980-2000 als conservator van de Library van Wageningen Universiteit & Research / Speciale Collecties. Als deskundige op het gebied van historische tuinen en beplantingsgeschiedenis was zij vanaf 1975 tot 1984 betrokken bij de restauratie van de tuinen van Paleis het Loo. Ook het werk voor de Commissie Buitenplaatsen van de Raad voor Cultuur (1978-1996) heeft haar tot een rijke ervaringsdeskundige gemaakt op gebied van het groene culturele erfgoed in Nederland.
Vanaf 2000 is zij partner en adviseur in het advies- en ontwerpbureau Oldenburgers Binnenstad en Buitenleven (voorheen Oldenburgers Historische Tuinen) .
Carla was van 1994 tot 2009 voorzitter van Cascade Tuinhistorisch Genootschap. In 2001 ontving zij de ‘NVTL-Trofee’ (Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchictuur). Deze wordt uitgereikt aan “personen of instanties die een zeer speciale bijdragen hebben geleverd aan de verbetering van het niveau van de beroepsuitoefening”.  Sinds 2009 is zij naamgever van de Carla Oldenburger-Ebbers-penning, de Cascade-stimuleringsprijs voor jong talent.