Architectuur en kleur

G. Berckheyde, Grote bocht in de Herengracht te Amsterdam (1672), coll. Rijksmuseum
G. Berckheyde, Grote bocht in de Herengracht te Amsterdam (1672), coll. Rijksmuseum

Op grond van (architectuur)historisch onderzoek, praktische kennis van historische pigmenten en ‘quickscans’ naar nog aanwezige oude verflagen maken wij kleurontwerpen en doen wij onderzoek naar de ontwikkeling van het kleurgebruik in de architectuur, zowel naar afzonderlijke panden als naar stads- of streekbeelden als geheel, met name dat van Amsterdam.

Kleur in stad en land
De belangrijkste kleur van een bouwwerk wordt vaak bepaald door het materiaal dat niet is geschilderd: de toegepaste steensoort en de dakbedekking. In Nederland is als steensoort meestal een rode of bruine baksteen gebruikt, maar er werd ook wel natuursteen toegepast, zoals Belgisch hardsteen of zandsteen, dat uit verschillende locaties in Duitsland kwam: o.m. okerkleurige uit Bentheim en een meer grijze steen uit Oberkirchen. Ook een combinatie van baksteen en natuursteen komt regelmatig voor. Met name basementen, gevelbeeïndigingen, en deur- en vensteromlijstingen zijn vaak van natuursteen gemaakt.
[Meer lezen]

De eerste ‘pilot’ van dit project is het onderzoek naar en kleurontwerp voor de gevel van het huis De Ladder Jacobs te Amsterdam, in 1655 ontworpen door Philips Vingboons.

273Klein symposium historisch kleurgebruik

Ter gelegenheid van het afscheid van Ron Nieuwenhuis, die als bouwopzichter van de stichting Diogenes verantwoordelijk was voor vele restauraties, vond er in november 2015 een klein symposium plaats over historisch kleurgebruik in de Amsterdamse binnenstad. Zie het artikel ‘Met Ron Nieuwenhuis op zoek naar vergeten groenen’.

Zie voor meer artikelen over kleur de literatuurlijst van Juliet Oldenburger, zoeken op trefwoord ‘kleur’.