Literatuurlijst

Juliet is eindredacteur van Binnenstad, uitgave van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, en oprichter en eindredacteur van Thematismos, uitgave van de Van der Laan Stichting.

aalsm
Oude tijdschriftnummers (Binnenstad à € 5,00 en Thematismos à € 10,00 per aflevering) zijn te bestellen via het secretariaat van het Aalsmeerder Veerhuis, Sloterkade 21, 1058 HE Amsterdam / e-mail: vvab@amsterdamsebinnenstad.nl

Publicaties van Juliet E. Oldenburger in omgekeerd chronologische volgorde:

 • Juliet Oldenburger,  ‘Der Garten als Spiegel der Welt’ in: Historische Gärten und Gesellschaft. Kultur-Natur-Verantwortung, Berlin (Stiftung Preussische Schlösser und Gärten, Berlin Brandenburg / Schnell + Steiner) 2020, p. 302-308. Eveneens Engelse uitgave: ‘The Garden as a mirror of the world’ in: Historic Gardens and Society. Culture-Nature-Responsibility,  p. 302-308.
 • Juliet Oldenburger, ‘Iepen toch bedreigd’ in: Binnenstad, jrg.  54 , nr. 298 (mei/juni 2020), p. 37.
 • Juliet Oldenburger, ‘Iepen bedreigd door kademuurrenovatie?’ in: Binnenstad, jrg. 54, nr 296 (jan./febr. 2020), p. 8-10 ( en overgenomen op deze website).

 • Juliet en Carla Oldenburger, ‘Kloostertuinen in Amsterdam voor de Alteratie’  in: Tuingeschiedenis in Nederland III (thema: Verdwenen tuinen), Arnhem 2019Cascade Bulletin voor tuinhistorie  jrg. 27 (2018), nr. 2 / jrg. 28 (2019), nr. 1, p. 120-133.
 • Juliet Oldenburger, ‘Herstel van de kerkbanken in de Noorderkerk’ [over het ‘houten’  als specialistische schildertechniek] in: Binnenstad, jrg. 53, nr 294 (aug./sept./okt. 2019), p. 60-61.
 • M. Blaas, J. Verbeek, R. Zwiers – Bureau Verbeek (red. Juliet en Carla Oldenburger), ‘Kijk op de ruimtelijke kwaliteit van kanalen: Handreiking bij het herkennen van de kernkwaliteiten en de inpassingsopgaven van kanalen’ in: Rapport Ministerie I en W, 2018, 169 p.

* Juliet Oldenburger, ‘Een rood raam voor de ‘Heilig grafkapel’ van de Oude kerk? [te Amsterdam]’ in: Binnenstad, jr. 52, nr. 287-288 (mei-aug. 2018), p. 48-51.

* Juliet Oldenburger, ‘Interview met Gideon Bodden: Hemony-carillon van de Zuidertoren [te Amsterdam] opnieuw gerestaureerd’ in: Binnenstad, jrg. 51, nr 284 (nov. 2017), p. 84-86.

 • Juliet en Carla Oldenburger (bewerkt door Noortje Krikhaar), ‘Nimmerdor, Buitenplaats en landgoedbos’ in: Groen, vakblad voor ruimte in stad en landschap, jrg. 73 (2017), nr. 6 (juni), p. 16-22.
 • Juliet Oldenburger, ‘In memoriam pater Pieter Roose (Hilversum, 23 oktober 1926 – Vaals, 19 juli 2016)’ in: Thematismos XVIII (2017), p. 30-31.
 • 70
 • Juliet Oldenburger, ‘Jos Naalden (1928-2016): Bouwheer van een “echt woonhuis” ‘ in: Thematismos XVIII (2017), p. 46-48.
 • Juliet en Carla Oldenburger (bewerkt door Noortje Krikhaar), ‘Kenaupark in Haarlem: Hadden de Zochers het zo bedoeld?’ in: Groen, vakblad voor ruimte in stad en landschap, jrg. 73 (2017), nr. 4 (april), p. 10-14.
 • Juliet en Carla Oldenburger (bewerkt door Noortje Krikhaar), ‘Algemene Begraafplaats in Doesburg: ontwerp van Zocher of niet, historie moet recht worden gedaan’  in: Groen, vakblad voor ruimte in stad en landschap, jrg. 73 (2017), nr. 2 (februari), p. 4-11.
  Proces van verpulveren, fijnmalen en wassen (levigatie, centrifugatie en decantatie) van azuriet (foto’s: Jaap den Hollander)
 •  Juliet Oldenburger, ‘Gesprek met Jaap den Hollander over het maken van kleuren’ in: Binnenstad 275 (mrt/apr. 2016), p. 20-22

 • Carla en Juliet Oldenburger, ‘Theorie en praktijk bij de firma Zocher: Het Kenaupark te Haarlem’ in: Tuingeschiedenis in Nederland II / Cascade bulletin voor tuinhistorie (thema: Denken en Doen in de Nederlandse tuinkunst 1500-2000), jrg. 24 (2015), nr. 2 / jrg. 25 (2016), nr. 1, p. 171-178.
 • Juliet Oldenburger, ‘Heeft elke Hollandse stad haar eigen kleurbeeld?’ in: Binnenstad 274 (jan./febr. 2016), p. 4-5.
 • Juliet Oldenburger, ‘Van der Laan en Mocquereau. Ritme door getal’ in: Thematismos XVII (2016), p. 30-56.
 • Juliet Oldenburger, ‘Met Ron Nieuwenhuis op zoek naar vergeten groenen’ [over kleur] in: Binnenstad 273 (nov./dec. 2015), p. 88-89.
 • Juliet Oldenburger, ‘Baarle-Nassau revisited. Oorsprong van Van der Laans plastische getal ontrafeld’ in: Thematismos XVI (2015), p. 24-33.
 • ‘Drie proefschriften’ [over Dom Van der Laan] in: Thematismos XV (2014), p. 33-35.
 • 60
Jaarverslag 2012 (2013). Vereniging Hendrick de Keyser (met op de omslag: Huis Naalden)
Jaarverslag 2012 (2013). Vereniging Hendrick de Keyser (met op de omslag: Huis Naalden)