Literatuurlijst

Juliet is eindredacteur van Binnenstad, uitgave van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, en eindredacteur en oprichter van Thematismos, uitgave van de Van der Laan Stichting.

aalsm
Oude tijdschriftnummers (Binnenstad à € 5,00 en Thematismos à € 10,00 per aflevering) zijn te bestellen via het secretariaat van het Aalsmeerder Veerhuis, Sloterkade 21, 1058 HE Amsterdam / e-mail: vvab@amsterdamsebinnenstad.nl)

Publicaties van Juliet E. Oldenburger in omgekeerd chronologische volgorde:

 • M. Blaas, J. Verbeek, R. Zwiers ; Bureau Verbeek. Redactiewerk Juliet en Carla Oldenburger. Kijk op de ruimtelijke kwaliteit van kanalen: Handreiking bij het herkennen van de kernkwaliteiten en de inpassingsopgaven van kanalen. Rapport Ministerie I. en W, 2018. 169 p.
 • Juliet en Carla Oldenburger. Kloostertuinen in Amsterdam voor de Alteratie. Cascade Bulletin voor tuinhistorie  (Themanummer: Verdwenen tuinen).  Jrg. 27 (2018), nr. 2 / jrg. 28 (2019), nr. 1, p. xx-xx.  (tekst ingeleverd)
 • Juliet Oldenburger, ‘Een rood raam voor de ‘Heilig grafkapel’ van de Oude kerk [te Amsterdam]?’ in: Binnenstad 287-288 (mei-aug. 2018), p. 48-51.
 • Juliet en Carla Oldenburger (bewerkt door Noortje Krikhaar), ‘Nimmerdor, Buitenplaats en landgoedbos’ in: Groen, vakblad voor ruimte in stad en landschap, jrg. 73 (2017), nr. 6 (juni), p. 16-22.
 • Juliet Oldenburger, ‘In memoriam pater Pieter Roose (Hilversum, 23 oktober 1926 – Vaals, 19 juli 2016)’ in: Thematismos XVIII (2017), p. 30-31.
 • Juliet Oldenburger, ‘Jos Naalden (1928-2016): Bouwheer van een “echt woonhuis” ‘ in: Thematismos XVIII (2017), p. 46-48.
 • Juliet en Carla Oldenburger (bewerkt door Noortje Krikhaar), ‘Kenaupark in Haarlem: Hadden de Zochers het zo bedoeld?’ in: Groen, vakblad voor ruimte in stad en landschap, jrg. 73 (2017), nr. 4 (april), p. 10-14.
 • Juliet en Carla Oldenburger (bewerkt door Noortje Krikhaar), ‘Algemene Begraafplaats in Doesburg: ontwerp van Zocher of niet, historie moet recht worden gedaan’  in: Groen, vakblad voor ruimte in stad en landschap, jrg. 73 (2017), nr. 2 (februari), p. 4-11.
 •  Juliet Oldenburger, ‘Gesprek met Jaap den Hollander over het maken van kleuren’ in: Binnenstad 275 (mrt/apr. 2016), p. 20-22.
 • Carla en Juliet Oldenburger, ‘Theorie en praktijk bij de firma Zocher: Het Kenaupark te Haarlem’ in: Cascade bulletin voor tuinhistorie (thema: Denken en Doen in de Nederlandse tuinkunst 1500-2000), jrg. 24 (2015), nr. 2 / jrg. 25 (2016), nr. 1, p. 171-178.
 • Juliet Oldenburger, ‘Heeft elke Hollandse stad haar eigen kleurbeeld?’ in: Binnenstad 274 (jan./febr. 2016), p. 4-5.
 • Juliet Oldenburger, ‘Van der Laan en Mocquereau. Ritme door getal’ in: Thematismos XVII (2016), p. 30-56.
Jaarverslag 2012 (2013). Vereniging Hendrick de Keyser (met op de omslag: Huis Naalden)
Jaarverslag 2012 (2013). Vereniging Hendrick de Keyser (met op de omslag: Huis Naalden)