Literatuurlijst

Juliet is eindredacteur van Binnenstad, uitgave van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, en eindredacteur en oprichter van Thematismos, uitgave van de Van der Laan Stichting.

aalsm
Oude tijdschriftnummers (Binnenstad à € 5,00 en Thematismos à € 10,00 per aflevering) zijn te bestellen via het secretariaat van het Aalsmeerder Veerhuis, Sloterkade 21, 1058 HE Amsterdam / e-mail: vvab@amsterdamsebinnenstad.nl)

Publicaties van Juliet E. Oldenburger in omgekeerd chronologische volgorde:

 

  • Juliet en Carla Oldenburger (tekst bewerkt door Noortje Krikhaar). ‘Kenaupark in Haarlem: Hadden de Zochers het zo bedoeld?’ in: Groen, vakblad voor ruimte in stad en landschap, jrg. 73 (2017), nr. 4 (april), p. xxx. (ingeleverd).
  • Juliet en Carla Oldenburger (bewerkt door Noortje Krikhaar), ‘titel’ in: ‘Algemene Begraafplaats in Doesburg: ontwerp van Zocher of niet, historie moet recht worden gedaan‘  in: Groen, vakblad voor ruimte in stad en landschap, jrg. 73 (2017), nr. 2 (februari), p. 4-11.
  • Juliet Oldenburger, ‘Gesprek met Jaap den Hollander over het maken van kleuren’ in: Binnenstad 275 (mrt/apr. 2016), p. 20-22.
  • Carla en Juliet Oldenburger, ‘Theorie en praktijk bij de firma Zocher: Het Kenaupark te Haarlem’ in: Cascade bulletin voor tuinhistorie (thema: Denken en Doen in de Nederlandse tuinkunst 1500-2000), jrg. 24 (2015), nr. 2 / jrg. 25 (2016), nr. 1, p. 171-178.
  • Juliet Oldenburger, ‘Heeft elke Hollandse stad haar eigen kleurbeeld?’ in: Binnenstad 274 (jan./febr. 2016), p. 4-5.
  • Juliet Oldenburger, ‘Van der Laan en Mocquereau. Ritme door getal’ in: Thematismos XVII (2016), p. 30-56.
  • 273Juliet Oldenburger, ‘Met Ron Nieuwenhuis op zoek naar vergeten groenen’ [over kleur] in: Binnenstad 273 (nov./dec. 2015), p. 88-89.
  • Juliet Oldenburger, ‘Baarle-Nassau revisited. Oorsprong van Van der Laans plastische getal ontrafeld’ in: Thematismos XVI (2015), p. 24-33.
  • ‘Drie proefschriften’ [over Dom Van der Laan] in: Thematismos XV (2014), p. 33-35.
Jaarverslag 2012 (2013). Vereniging Hendrick de Keyser (met op de omslag: Huis Naalden)
Jaarverslag 2012 (2013). Vereniging Hendrick de Keyser (met op de omslag: Huis Naalden)