Literatuurlijst

Carla heeft als eindredacteur van Cascade Nieuwsbriefuitgave van Tuinhistorisch Genootschap Cascade, 50 nummers (2004-2016) van dit orgaan samengesteld. Daarnaast was zij van 2015 t/m 2018 columnist van het tijdschrift  Kasteel & Buitenplaats, uitgave van de Nederlandse Kastelenstichting / NKS.  Vanaf 2019 worden nog steeds columns geschreven, maar het blad veranderde in het nieuwe tijdschrift Het Buiten, een samenwerkingsproject van de Nederlandse Kastelenstichting en de Stichting Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen (Vrienden PHB),  ondersteund door de Stichting Landgoedvrienden en de Vereniging PHB.

Publicaties van Carla S. Oldenburger-Ebbers in omgekeerd chronologische volgorde; publicaties in Engels, Duits, Italiaans of in Nederlands / Russisch, in blauwe letters.

 • Carla en Juliet Oldenburger. Brakestein komt weer tot leven: de tuin van Texels laatste buiten. ‘Het Buiten‘ 10 (april 2022), p. 16-19.
 • Carla Oldenburger. Eerste kennismaking met… tien Nederlandse onbekende tuinarchitecten. (Korte teksten eerder verschenen op de website van Cascade Tuinhistorisch Genootschap). De tekst over Lucas Roodbaard is inmiddels ingehaald door de biografie die in 2021 over hem is verschenen).
 • Carla Oldenburger, ‘Over het Damplantsoen, zijn  ontwerper en de ‘Oud-Hollandse stijl’ in: Cascade Bulletin 2020, nr. 29 (2021), p. 33 t/m 44.
 • Carla Oldenburger, ‘Kloostertuinen in Amsterdam voor de Alteratie’ in: Tuingeschiedenis in Nederland III. Thema Verdwenen tuinen / Cascade Bulletin voor tuinhistorie ) jrg. 27 (2018), nr. 2 / jrg. 28 (2019), nr. 1, p.120-133.
 • Carla Oldenburger, ‘De Douglasspar, een ingeburgerde exoot‘ (column) in: Het Buiten: kastelen, buitenplaatsen en hun bewoners, jrg. 1, nr.2 (sept. 2019), p. 18-19.
 • M. Blaas, J. Verbeek, R. Zwiers / Bureau Verbeek (redactie: Juliet en Carla Oldenburger), Kijk op de ruimtelijke kwaliteit van kanalen: Handreiking bij het herkennen van de kernkwaliteiten en de inpassingsopgaven van kanalen. Rapport Ministerie I en W, 2018 (169 p.)
 • Carla Oldenburger, Period Gardens in: Kasteel en Buitenplaats, jrg. 20 (dec. 2018), nr 62, p. 17.
 • Carla Oldenburger, Leonora van Barchem, een droevige liefdesgeschiedenisin: Kasteel en Buitenplaats, jrg. 20 (mei 2018), nr. 61, p. 20-21.
 • 190
 • Carla Oldenburger, ‘Jean Gindra en Louis Fuchs: Duitse tuinarchitecten in Nederland‘ in: Kasteel & Buitenplaats, jrg. 20 (februari 2018), nr. 60, p. 26-28.
 • Martijn Blaas, Barry Kerckhoffs en Carla Oldenburger, ‘Herstel Engelse Werk en Slingerbos Oud Amelisweerd en tuin Rhijnauwen: Utrechtse landgoederen moeten weer gaan leven’ in: Monumentaal, nr. 6 (dec.) 2017, p. 61-66.
 • Carla Oldenburger,  ‘Kennismaking met buitenhuizen van de familie Regout’  in: Kasteel en Buitenplaats, jrg. 19 (sept. 2017), nr. 58, p. 8-9.
 • Fred Vogelzang (red.) (auteurs: Elisabeth Demesmaeker, Fred Vogelzang, Ben Olde Meierink m.m.v. Taco Hermans en Carla Oldenburger), Kernhem Een adellijk slot aan de rand van de Veluwe, Wijk bij Duurstede 2017.
 • Juliet en Carla Oldenburger (bewerkt door Noortje Krikhaar), ‘Nimmerdor, Buitenplaats en landgoedbos’ in: Groen, vakblad voor ruimte in stad en landschap, jrg. 73 (2017), nr. 6 (juni), p. 16-22.
 • Carla Oldenburger, ‘L.P. Zocher en de Noordwal in Rhenen’ in: Oud Rhenen, jrg. 36 (2017), nr. 2, p. 10-13.
Boek behorend bij tentoonstelling ‘De vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp’
Boek behorend bij tentoonstelling ‘De vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp’
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers, ‘De Noord-Nederlandse landschapskunst in de negentiende eeuw en de rol van tuinarchitect Gerrit Vlaskamp’, p. 26-45 en ‘Bijlage’, p. 192-194, in: Ernst Bruinsma en Yme Kuiper (redactie), De vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp, Leeuwarden 2014, 196 p.
 • Anonymus | Carla Oldenburger, 2013. Joep Faddegon, beeldhouwer. Wikipedia.
 • Anonymus [Carla  Oldenburger, 2013], Geschiedenis van de tuinarchitectuur in Nederland . Wikipedia.
 • Boek behorend bij tentoonstelling Rozen van Redouté (Teylers Museum, 2013)
  Boek behorend bij tentoonstelling Rozen van Redouté (Teylers Museum, 2013)
 • Terry van Druten (samenstelling en redactie), Pierre Joseph Redouté: Botanisch tekenaar voor het Franse hof, Haarlem / Rotterdam 2013. Met twee korte historische schetsen over de door Redouté geschilderde planten Camellia japonica en Magnolia macrophylla van de hand van Carla Oldenburger, p. 100-103; 114-117.
 • Anonymus | Carla Oldenburger, 2012. Fries Berkhout. Wikipedia.
 • Carla en Juliet Oldenburger, ‘Hollandse tuinkunst in Rusland’ in: Cascade Bulletin voor tuinhistorie, jrg. 21 (2012), nr. 2, p. 7-42.
 • Max Cramer, ‘Onderzoek naar het ontstaan van het parkbos Nimmerdor’ in: Kroniek, Tijdschrift Historisch Amersfoort (Themanr Eemlandse buitenplaatsen), jrg. 14, nr. 3 (sept. 2012). p. 24-25. Dit artikel is een samenvatting van het cultuurhistorisch onderzoek Nimmerdor, opgesteld door bureau Oldenburgers Historische Tuinen, getiteld Nimmerdor te Amersfoort, buitenplaats en landgoedbos.
 • 160
 • hvor_oudrhenen_8Carla Oldenburger-Ebbers, ‘De tuin van Remmerstein en zijn bewoners‘ in: themanummer Oud-Rhenen, jrg. 31 (sept. 2012), nr. 3, p. 18-26..
 • Carla Oldenburger (gastconservator) en J. Karssen, Groen van Toen: van buitenplaats tot schooltuin, Wageningen 2012, 27 p.
 • Carla Oldenburger, ‘Notitie naar aanleiding van het verschijnen van de monografie over J.T.P. Bijhouwer’ in: Cascade Bulletin voor tuinhistorie jrg. 21 (2012), nr. 1, p. 64-69.
 • Carla Oldenburger, ‘Middeleeuwse kloostertuinen in de Lage Landen’ in: Martin Hillinga en Hans Kroeze (red.),
  De middeleeuwse kloostergeschiedenis van de Nederlanden. Deel II Dagelijks leven, Zwolle / Klooster ter Apel 2011, p. 81-101.
 • Oldenburgers Historische Tuinen, Nimmerdor te Amersfoort: buitenplaats en landgoedbos. Cultuurhistorisch overzicht & Aanbevelingen voor bosbeheer, Amsterdam/Rhenen 2011, 69 p.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers, Restaureren van parken en tuinen in Nederland: een proces van achteruit en vooruit? De [sic]
  Nederlandse erfgoed in het culturele landschap van Rusland.
   Rapport wetenschappelijk-praktische conferentie, Moskou 2011, p. 19-23.
 • Carla en Juliet Oldenburger, Park Randenbroek: Van Jacob van Campen tot 2010Amersfoort Pocket 2, jrg. 13 (sept. 2010), p. 30-55 – verschenen in het kader van de Open Monumentendag 2010, met als thema ‘De smaak van de 19de eeuw’.Scan 2
 • Carla Oldenburger-Ebbers, ‘Hortus Regius Honselae’rdicensis: een Nederlandse vorstelijke plantenverzameling uit de zeventiende eeuw’ in: Teylers magazijn, jrg. 28, nr 4, winter 2009/2010 (nr. 105), p. 8-12.
 • Carla Oldenburger, ‘Cultuurhistorische waarden van stedelijk groen in de praktijk’ in: Groen Goed: handreiking kwaliteit openbaar groen, Den Haag 2010, p. 222-235.
 • Carla Oldenburger, ‘Recensies: Landschappen van verbeelding: vormgeven aan de Europese traditie van de tuin- en landschapsarchitectuur 1600-2000’ in: Cascade Bulletin voor tuinhistorie, jrg. 18 (2009), nr. 1, p. 48-50.
 • 150
 • Carla Oldenburger en Diederik Six. Hollands Russische bouwkunst en tuinkunst in de tijd van Peter de Grote: rapportage en advies t.a.v. voorstellen voor Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed projecten, in de Russische steden Jaroslavl en St. Petersburg. Rhenen/Zeist, 2009. 26 p.
 • W. Meulenkamp en C. Oldenburger, ‘De evolutie van het Pompejaanse stibadium tot negentiende-eeuws tuinornament’ in: Cascade Bulletin voor tuinhistorie, jrg. 17 (2008) nr. 1, p. 25-32.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers. Korte samenvatting van de ontwikkeling en waarde van het landgoed Zuylestein. Rapport van de voorzitter St. Geurtuin (C.S.O.-E.) Leersum. 2008.
 • C. Oldenburger en J. Oldenburger, ‘Kloostertuinen’ in: Monumenten 29 (2008) nr. 4, p. 19-21 (pdf).
 • Ella Reitsma, Maria Sibylla Merian en Dochters: vrouwenlevens tussen kunst en wetenschap, Zwolle 2008 (plantendeterminaties: Carla en Juliet Oldenburger).
 • C.S. Oldenburger en J.E. Oldenburger, ‘Het nieuwe aanzien van de Amsterdamse Hortus’ in: Binnenstad 228/229, juni 2008; Groen: vakblad voor groen en landschap, jrg. 64 (2008) nr. 4, p. 30-33.
 • Andrej Rejman (en Carla S. Oldenburger-Ebbers, zie noot 1), ‘Landgoed Sint (sic) Petersburg aan de Vecht’ in: Pinacotheke The Magazine for Art Connaisseurs and Amateurs, published under the patronage of the Royal Netherlands Embassy in Moscow,  nr. 24-25 (2007), p. 59-65.
 • Wim Meulenkamp und Carla Oldenburger-Ebbers, ‘Klein- Glienicke im Kleinen: Niederländische StiScan 1badien nach Preussischem Vorbild’ in: Preussische Gärten in Europa: 300 Jahre Gartengeschichte, Leipzig (Stiftung Preussische Schlösser und Gärten Berlin Brandenburg (SPSG) in Zusammenarbeit mit ICOMOS-IFLA) 2007, p. 98-103.
 • * Schaefers, Fons; Anne Mieke Backer; Carla S. Oldenburger-Ebbers; Johan Carel Bierens de Haan. Doolhoven en labyrinten in Nederland. Rotterdam, 2007
 • Carla Oldenburger, ‘Herstel van park en tuinen van landgoed Staverden’ in: Kasteelkatern, jrg. 9 (2007), NR. 19, p. 10.
 • Carla en Juliet Oldenburger, ‘Kloostertuinen het behouden waard’ in: Cascade Bulletin voor tuinhistorie, jrg. 15 (2006) nr. 2, p. 54-64.
 • Carla en Juliet Oldenburger, ‘Grote behoefte aan databank voor historische planten’ in: Groen, jrg. 62 (okt. 2006) nr. 10, p. 12-17.
 • Carla Oldenburger, ‘In Memoriam Luurd Reinders’ in: Cascade Bulletin voor tuinhistorie, jrg. 14 (2005) nr. 2, p. 6-9
 • Carla Oldenburger, ‘Notitie naar aanleiding van het nieuwe boek over het Boombergpark te Hilversum’ in: Cascade Bulletin voor tuinhistorie, jrg. 14 (2005) nr. 2, p. 31-35.
 • Leo den Dulk en Carla Oldenburger, ‘In Memoriam Rob Leopold’ in: Cascade Bulletin voor tuinhistorie, jrg. 14 (2005), nr. 1, p.
 • Carla Oldenburgers, ‘Boekbespreking: Tineke Scholtens, Het Boerenerf in Groningen 1800-2000’ (Assen 2004) in: Cascade Bulletin voor tuinhistorie, jrg. 14 (2005), nr. 1, p. 29-32.
 • Carla Oldenburger, ‘Notitie naar aanleiding van het boek: Joost S.H. Gieskes ‘De Japanse tuin in Clingendael: kroniek van een mysterieuze tuin’ (Den Haag 2005) in: Cascade, Bulletin voor tuinhistorie jrg.14 (2005) nr. 1, p. 42-46.
 • Carla Oldenburger, ‘Beeldententoonstellingen op historische buitenplaatsen’ in: Cascade Bulletin voor tuinhistorie, jrg. 13 (2004) nr. 1, p. 7-17.
 • Carla S. Oldenburger, ‘Philippus Oldenburger bezoekt de Leidse Hortus in 1675’ in: Vriendennieuws (Vrienden van de Leidse Hortus), jubileumnummer 2004, p. 21-26.
 • Carla en Juliet Oldenburger, ‘Historisch Groen leren waarderen: Kasteel Amerongen als voorbeeld’ in: Monumenten, jrg. 25, nr. 5, mei 2004, p. 6-8.
 • 130
 • Bloemen / Flowers: Teylers Museum Agenda / Diary 2004. Haarlem, 2003. Uitgave Teylers Museum, i.s.m. St. Vrienden van Teylers Museum (selectie van platen en begeleidende teksten: Carla Oldenburger).
 • Oldenburgers Historische Tuinen (Juliet E. Oldenburger en Carla S. Oldenburger, Amstelrust: historisch overzicht van huis en park. Amsterdam 2003.
 • Tromp, Heimerick en Carla Oldenburger, ‘Over ‘Engels Hout’ en
  ‘Boordbedden’: het spanningsveld tussen uitheemse en inheemse beplanting’ in: Bulletin KNOB 2003, 2, p. 60-65.
 • Carla Oldenburger, ‘In Memoriam Anne van Erp-Houtepen (1928-2002)’ in: Cascade Bulletin voor tuinhistorie, jrg. 11 (2002) nr. 1, p. 5.
 • Constance D.H. Moes (onder redactie van Anne Mieke Backer, Erik de Jong en Carla Oldenburger-Ebbers), L.A. Springer: tuinarchitect, dendroloog, Rotterdam 2002, 325 p.
 • Carla en Juliet Oldenburger, ‘De Tuin Monumentaal: Parterre’ in:
  De Tuin Exclusief, no. 9 (najaar 2002), p. 65-70.
 • Carla en Juliet Oldenburger, ‘De Tuin Monumentaal: Berceau’ in:
  De Tuin Exclusief, no. 8 (zomer 2002), p. 103-106.
 • Carla Oldenburger-Ebbers, NVTL-trofee / Dankwoord [en aanbevelingen] in: Vademecum 2001 van NVTL / Nederlandse Vereniging voor tuin- en landschapsarchitectuur, Amsterdam 2001, p. 41-45.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers en Andrej Reiman, ‘Petersburg langs de Vecht: een vergelijking tussen twee plattegronden voor deze buitenplaats uit de Collectie Beudeker en uit de Collectie van Peter de Grote’ in: Bulletin KNOB 2001, nr. 3, p. 100-112.
 • Carla. S. Oldenburger-Ebbers, ‘Catalogues of dutch botanical gardens in the Enlightenment’ in: William R. Shea (ed.), Science and Visual Image in the Enlightenment, Science History PublicatScanions / USA 2000, Series: European Studies in Science History and the Arts IV, p. 213-226.
 • 120
 • Jos Stöver (eindredactie); Carla S. Oldenburger-Ebbers (mede-redactielid), Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid-Holland, Zutphen 2000.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers, Anne Mieke Backer en Eric Blok, Gids voor de Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur. Deel Zuid: Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, Rotterdam (De Hef publishers) 2000, 462 p.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers en Piet A. Bakker: ‘Ha-ha, een Aha!!! Korte notitie over het verschijnsel aha’ in: Cascade-Bulletin voor tuinhistorie Jg. 7, tweede helft 1998 (verschenen dec. 1999), p. 45-50.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers, ‘Buitenzorg en omliggende tuinen’ in: Bulletin KNOB, jrg. 98 (1999), no. 4, p. 165- 170.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers, ‘Buitenzorg bij Batavia en omliggende tuinen’ in: Cascade Bulletin voor tuinhistorie Jg.8 (1999) no. 1, p. 6-19.
 • Carla Oldenburger-Ebbers, ‘Reacties ronde-tafelgesprek’ in: Tuinjournaal, jrg. 16, no. 3 (aug. 1999), p. 10- 11.
 • C.S. Oldenburger-Ebbers, ‘Het Frederikspark te Haarlem: een waardevol terrein!’ in: Tuinjournaal 16 (1999) no. 4, p. 30-35.
 • Carla Oldenburger en Illy van Lynden, ‘Restauratieprojecten van de Nts: Terugblik 1998 en toekomstplannen’ in: Tuinjournaal, jrg. 16, no.3 (aug. 1999), p. 20-25.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers, ‘De Cascade-methode als waardestelling voor historisch groen. Case-study: Het “ideale” Beeckestijn’ in: Buitenplaatsen / Jaarboek Monumentenzorg 1998, Zwolle/Zeist 1998, p. 60-72.
 • Anne Mieke Backer, Eric Blok en Carla S. Oldenburger-Ebbers, De natuur bezworen: een inleiding in de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur vanaf de Middeleeuwen tot het jaar 2005, Rotterdam (De Hef publishers) 1998, 109 p.
 • 110
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers, Anne Mieke Backer en Eric Blok, Gids voor de Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur. Deel West: Noord- en Zuid-Holland, Rotterdam (De Hef publishers) 1998, 544 p.51xNeppwGIL._SX290_BO1,204,203,200_
 • Lee Hendrix and Thea Vignau-Wilberg, Nature Illuminated: Flora and fauna from the court of the emperor Rudolf II  Mira Calligraphiae Monumenta [identifications of plants by C.S. Oldenburger-Ebbers and D.O. Wijnands], Los Angeles (The Paul Getty Museum) 1997. 64 p. Zie ook onder Lee Hendrix: Mira Calligraphiae Monumenta (1992).
 • Carla S. Oldenburger, ‘Het Vondelpark van de Zochers’ (bewerking van de voordracht d.d. 22 –5- 1997) in: Tuinjournaal, jrg. 14, no .4 (nov. 1997), p. 14-19.
 • Carla Oldenburger-Ebbers, Anne Mieke Backer en Eric Blok, ‘Aandacht voor tuincultuur past in de geest van deze tijd: tien fraaie tuinen in de provincie Utrecht’ in: Mijn landschap (tijdschrift van het Utrechts Landschap), zomer 1996.
 • C.S. Oldenburger-Ebbers, Anne Mieke Backer en Eric Blok, Gids voor de Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur. Deel Oost en Midden: Gelderland en Utrecht. Rotterdam (De Hef publishers) 1996, 340 p.
 • PR Chateau Neercanne 2
  De tuinen van kasteel Neercanne bij Maastricht
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers, ‘Overwegingen bij het herstel van de tuinen van Neercanne’ in: Cascade Bulletin voor tuinhistorie, jrg. 5 (1996), nr 1, p. 43-49.
 • Dr. L.H. Albers, met medewerking van ing. B. Hoes, ir. I. Jansen, drs. N.C.M. Maes, drs. C.S. Oldenburger-Ebbers, ir drs C. Spelt, De restauratie van het park Beeckestijn: het bloembosket, Utrecht (Albers Adviezen) 1996, 20 p. + 1 kaart.
 • Carla Oldenburger-Ebbers, ‘Parken’ [Top-10] in: Volkskrant, Zaterdagbijvoegsel, rubriek Rangen en Standen, 27 april 1996.
 • C.S. Oldenburger-Ebbers, ‘Geschiedenis van Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur: onderwijs, onderzoek en organisaties in Nederland anno 1995/1996’ in: Groen 52 (1996) no. 1, (themanr Nederlandse tuinhistorie) i.s.m. Tuinhistorisch Genootschap Cascade, p. 22-30.
 • UnknownWim Meulenkamp en Evert Boeve (gebaseerd op de historische uitgave Theekoepels en tuinhuizen in de Vechtstreek en ‘s-Graveland van Bart O. van den Berg, Evert Boeve, Dedalo Carasso & Carla Oldenburger):   Theekoepels en tuinhuizen in de Vechtstreek: overvloed en welbehagen, Weesp (Heureka/ Stichting Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied) 1995, 167 p.
 • 100
 • C.S. Oldenburger-Ebbers, ‘Onderzoek Nederlandse tuinarchitectuur 1850-1940. inventarisatie van particuliere tuinen na 15 jaar’ in: Tuinjournaal 12 (1995), nr. 2, p. 68-72.
 • C. Oldenburger-Ebbers, ‘Documentatiecentrum Tuin- en Landschapsarchitectuur in Nederland (TUIN): informatieve mededeling’ in: Cascade Bulletin voor tuinhistorie, jrg. 4 (1995), nr. 1/2, p. 57-63.
 • C.S. Oldenburger-Ebbers, ‘Planten en hun naamgeving in tuinen na 1850’ in: Tuinjournaal 12 (1995), nr. 2, p. 31-36.
 • C.S. Oldenburger-Ebbers, Anne Mieke Backer en Eric Blok, Gids voor de Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur. Deel Noord: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Rotterdam (De Hef publishers) 1995, 241 p.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers, ‘Onno Wijnands en Speciale Collecties’ in: Bulletin Botanische tuinen te Wageningen 1994, no. 31/32, p. 4-8.
 • Carla Oldenburger-Ebbers, ‘Nieuwe gegevens over tuinbeelden op buitenplaats De Tempel (Overschie), mogelijk gedeeltelijk afkomstig van buitenplaats Zijdebalen (Utrecht)’ in: Cascade Bulletin voor tuinhistorie Jg. 3 (1994), nr. 1/2, p. 31-36.
 • Carla Oldenburger-Ebbers, ‘In Memoriam Onno Wijnands’ in: Cascade Bulletin voor tuinhistorie, jrg.3 (1994), nr. 1/2, p. 3.
 • images-1
  Tuinbeelden Bacchus en Ariadne op de buitenplaats Huis te Manpad te Heemstede
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers, ‘Nederlandse tuinsculpturen’ in: Groen 50 (1994), nr. 7/8, p. 33-36.
 • Drs. Carla S. Oldenburger-Ebbers, ‘Gijsbert van Laar, nieuwe biografische gegevens’ in: Tuinjournaal 11 (1994), nr. 4, p. 31-33; Cascade 3 (1994), nr. 1/2, p. 24-26.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers, ‘De tuinplattegronden van Gijsbert van Laar’ in: Groen 50 (1994), nr. 4, p. 35-39.
 • 90
 • C.S. Oldenburger-Ebbers, ‘Collectie P. Broekhoven 1845 / 1846: tuinsieraden en tuinplattegronden’ in: Nieuwsbrief De Donderberggroep 1994, nr. 5, p. 7-8.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers (teksten), Joy Burrough-Boenish (vert.) en Berrie Geerlings (fotogr.), Icones selecte Vadenses geselecteerde afbeeldingen uit het bezit van de Landbouwuniversiteit Wageningen = selected reproductions from the collection of Wageningen Agricultural University, Wageningen (Landbouwuniversiteit) 1994, 32 p. en 10 platen in map.
 • C.S. Oldenburger-Ebbers, J. Heniger, ‘Ornamental plants in 16th and 17th century gardens’ in: Journal scientifique. Jardins et sites historiques, Icomos, Ifla. Unesco/Icomos (F.C. Banesto) 1993.
 • tulpen_adriaen-vds-300x151
  Jacob Gerritz. Cuyp, Tulpen op bed, 1638 (coll. Dordrechts Museum)
 • C.S. Oldenburger-Ebbers, ‘Klassizistische Gartenanlagen der Niederlande im 17. Jahrhundert’ in: M. Mosser, G. Teyssot (eds.), Die Gartenkunst des Abendlandes: von der Renaissance bis zur Gegenwart,  Stuttgart (Deutsche Verlags-Anstalt) 1993, p. 159- 161.
 • L. Missel en C.S. Oldenburger-Ebbers, Catalogus Speciale Collecties. Deel I: Tuinbouw tot en met 1850. deel 1: Tuinbouw algemeen en sierteelt, Wageningen (Bibliotheek Landbouwuniversiteit Wageningen) 1993, 84 p. en register.
 • Anonymus [C.S. Oldenburger-Ebbers], ‘Sierteelt door de eeuwen heen’ Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Jan-Kopshuis, 9 maart t/m 8 april 1993, Wageningen (Bibliotheek Landbouwuniversiteit) 1993, 12 p.
 • Carla Oldenburger-Ebbers, [Over bomen in de historische tuinarchitectuur…] in: Bomennieuws 1993 (rubriek Stamgasten) 1, p. 11.
 • C.S. Oldenburger-Ebbers, ‘Doolhof: dwalen als vermaak’ in: S. Barends, H. Renes, T. Stol (red.) [e. a], Over hagelkruisen, banpalen en pestbosjes: historische landschapselementen in Nederland,  Utrecht (ijs) [1993], p. 112-113.
 • C. Oldenburger-Ebbers, Planting design: learning from the restoration at Het Loo. The planting of gardens 1660-1705 (collection of papers prepared for a research seminar at Chelsea Physic Garden), London (English Heritage) 1993. p. 5-19.
 • 801000_1000_647_9065502432
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers, ‘Architectuur en beplanting van middeleeuwse tuinen’ in: Tuinen in de Middeleeuwen, onder redactie van R.E.V. Stuip en C. Vellekoop, Hilversum 1992, p. 91-102.
 • Carla Oldenburger-Ebbers, ‘Tulpenboek van de bloemist P. Cos (1637) in de bibliotheek van de Landbouwuniversiteit’ in: Tuinjournaal 9 (1992) nr. 3, p. 36-38.
 • C.S. Oldenburger-Ebbers, ‘The Netherlands [history of gardening and garden architecture]’ in: The new Royal Horticultural Society dictionary of gardening, London (Macmillan) 1992, Vol 3, p. 315-318.
 • H.R. Barkhof, C.S. Oldenburger-Ebbers en D. Pols, ‘Enkele kanttekeningen bij het beheer van de tuinen van Rijksmuseum Paleis Het Loo’ in: Groen 48 (1992), nr. 12. p. 36-38.
 • D.O. Wijnands, C.S. Oldenburger-Ebbers, [Identificatie van planten op 152 platen in] L. Hendrix, T. Vignau-Wilberg, Mira calligraphiae monumenta: a six- teenth-century calligraphic manuscript inscribed by Georg Bocskay and illuminated by Joris HoefnagelMalibu (J. Paul Getty Museum) 1992, 412 p., 152 pl.
 • C.S. Oldenburger-Ebbers, ‘Zochers’ tuinarchitectuur- en architectuurprojecten: J.D. Zocher sr. (1763- 1817), J.D. Zocher jr. (1791-1870), C.G. Zocher (1796-1863) en L.P. Zocher (1820-1915)’ in: Cascade 1 (1991), nr. 2, p. 35-47.
 • C.S. Oldenburger-Ebbers, ‘Architectuur en beplanting van middeleeuwse tuinen’ in: Tuinjournaal 8 (1991), nr. 3, p. 10-17.
 • C.S. Oldenburger-Ebbers, ‘Garden design in The Netherlands in the Seventeenth Century’ in: M. Mosser, G. Teyssot (eds.), The history of garden design: the western tradition from the Renaissance to the present day,  London (Thames and Hudson) 1991, p. 163-165.
 • C.S. Oldenburger-Ebbers, ‘De geschiedenis van tuinen, parken en buitenplaatsen in Drenthe’ in: Ons Waardeel (1991), nr. 6, p. 197-215.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers, ‘De tuinarchitectuur van de Zochers. Deel 3: Enige proeven van ontwerpanalyses van projecten van J.D. Zocher sr. en jr., C.G. Zocher en L.P. Zocher, gezien in het licht van de ontwikkeling van de negentiende eeuwse landschapsstijl in Nederland’ in: Groen 47 (1991), nr. 10, p. 23-29.
 • 70
 • C.S. Oldenburger-Ebbers, ‘De tuinarchitectuur van Johann Georg Michael (1738-1800)’ in: Bulletin KNOB 90 (1991), nr. 3, p. 73-79.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers, Anne Mieke Backer en Jhon P.M. van Veelen, Nederland tuinenland: bezoekersgids voor tuinen en tuinarchitectuur in Nederland, Rotterdam (De Hef) 1991, 196 p.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers, ‘De tuinarchitectuur van de Zochers. Deel 2: Inventarisatie van de werken van C.G. Zocher (1796-1863) en L.P. Zocher (1820-1915)’ in: Groen 47 (1991), nr. 4, p. 22-27.Scan 1
 • C.S. Oldenburger-Ebbers, ‘Il giardino classicistico Seicento Olandese’ in: M. Mosser; G. Teyssot (eds.), L’architectura dei giardini d’Occidente dal Rinascimento al Novecento, [Milano] Electa 1990, p. 159-161.
 • Carla Oldenburger-Ebbers, ‘Notes on plants used in Dutch gardens in the second half of the seventeenth century’ in: John Dixon Hunt (ed.), The Dutch garden in the Seventeenth Century, Washington D.C. (Dumbarton Oaks Library and Collection) 1990, p. 159-173.
 • YR9MzeaHEDHCGmfIGf5kUlbe M. Mehrtens en Carla S. Oldenburger-Ebbers, Gelders Arcadia: tuingeschiedenis van Gelderse kastelen en buitenplaatsen. Meer om Cieraet als Gebruijck: tuingeschiedenis van Gelderse buitenplaatsen / kunstbezit uit Gelderse kasten, Arnhem (Stichtingen Vrienden van Geldersche Kasteelen & Het Geldersch Landschap) 1990, p. 31-102.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers, ‘Enkele voorbeelden van Nederlandse tuinarchitectuur: tuinen op hun mooist’ in: Vitrine, museummagazine 3 (1990), no. 5, p. 26-28.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers, ‘De tuinarchitectuur van de Zochers. Deel 1: inventarisatie van de werken van J.D. Zocher sr. (1763-1817) en J.D. Zocher jr. (1791-1870)’ in: Groen 46 (1990), no. 7, p. 9-13.
  • A. J. Busch en Carla S. Oldenburger-Ebbers. Lusthoven in Gorcum. Historische Reeks ‘Oud Gorcum’, deel 3, 1990.p. 1-42.
 • C.S. Oldenburger-Ebbers, ‘De toepassing van hagen in de Nederlandse tuinhistorie’ in: Groen 46 (1990), no. 5, p. 9-13.
 • 60
 • Drs C.S. Oldenburger-Ebbers, Advice report gardens Schlosz Neugebaüde. Wageningen [Bibliotheek LUW] 1989, 11 p. en appendix en 28 ill.
 • Carla S. Oldenburger-Ebbers, Anne Mieke Backer (eindred.); m.m.v. Jhon P. M. van Veelen, De tuinengids van Nederland: bezoekersgids en vademecum voor tuinen en tuinarchitectuur, Rotterdam (De Hef) 1989, 303 p.
 • Drs. C.S. Oldenburger-Ebbers, ‘Herstel van historische tuinen: theorie en praktijk’ in: Groen 45 (1989), nr. 12, p. 26-34.
 • Drs C.S. Oldenburger-Ebbers, ‘De werkzaamheden van de tuinarchitect L.A. Springer (1855-1940) in Gelderland’ in: Gelders Oudheidkundig Contactbericht 4 (1988), nr. 119, p. 8-13.
 • C.S. Oldenburger-Ebbers, ‘Karel Georg Zocher (1796-1863) en de late landschapsstijl in Wageningen’ in: Historische Reeks van de Historische Vereniging “Oud Wageningen” / themanummer Bomen, parken en buitenplaatsen in en om Wageningen (1988), no. 4, p. 24-38.
 • Unknown-1Carla S. Oldenburger-Ebbers, ‘Doolhoven in Nederland’ in: Groen 44 (1988), nr. 7/8, p. 9-15.
 • Carla Oldenburger-Ebbers, [contribution to chapters VII, X, XII of]  David Jacques and Arend Jan van der Horst a.o., The gardens of William and Mary, London (Chistopher Helm) 1988.
 • Carla Oldenburger-Ebbers, [bijdrage aan hoofdstuk VII, X, XII van] David Jacques en Arend Jan van der Horst e.a., De tuinen van Willem en Mary, Amsterdam (Ned. Tuinenstichting) / Zutphen (Terra) 1988.
 • Jan van der Groen (originele tekst); Carla S. Oldenburger-Ebbers (voorwoord en inleiding) en D. Onno Wijnands (plantenlijst), Den Nederlandtsen Hovenier, Utrecht (Matrijs) 1988, p. 6-15.
 • Carla S. Oldenburger, ‘Toegepaste sierplanten in de tijd van William en Mary: kweekkunst in de Nederlanden in de eerste helft van de zeventiende eeuw’ in: Tuinjournaal 5 (1988), nr. 1, p. 12-17.
 • C.S. Oldenburger-Ebbers, ‘De ontwikkeling van de tuinarchitectuur in Nederland door de eeuwen heen (I): een afwisseling van open en besloten ruimten’ in: Groen 43 (1987), nr. 7/8, p. 11-17.
 • 50

 • C.S. Oldenburger-Ebbers, ‘De tuin- en landschapsarchitect Carl Eduard Adolf Petzold (1815-1891) en zijn werken in Nederland’ in: Groen 42 (1986), nr. 7/8, p. 27-34.
 • Rhederoord ontwerp C.E.A.Petzold
  Ontwerp van de tuinarchitect C.E.A. Petzold voor Rhederoord, 1868 (coll. Wageningen UR)
  • C.M. Sicca, C.S. Oldenburger-Ebbers en L. Missel, ‘Annual bibliography of garden history’ [betreffende publicaties uit 1984] in: Journal of garden history: an international quaterly 6 (1986), nr. 1, p. 62-84.
  • Drs. C.S. Oldenburger-Ebbers, ‘De relatie tussen tuinarchitectuur en beplanting: enkele 18de eeuwse voorbeelden: De Menkemaborg, Huis te Amerongen, De Hartekamp en De Ulenpas’ in: Groen 41 (1985), nr. 11, p. 14-20.
  • Drs. C.S. Oldenburger-Ebbers, ‘Jongere Tuinkunst 6 (slot): De tuin- en landschapsarchitecten Dirk Wattez (1833-1906) en Petrus Hermannus Wattez (1871-1953)’ in: Groen 41 (1985), nr. 6, p. 19-25.
  • Drs. C.S. Oldenburger-Ebbers, ‘Jongere Tuinkunst 5: De tuinarchitect Hendrik Copijn (1842-1923) en Lodewijk Wilhelmus Copijn (1878-1945)’ in: Groen 41 (1985), nr. 5, p. 5-14.
  • Drs. C.S. Oldenburger-Ebbers, ‘Jongere Tuinkunst (4): De tuin- en landschapsarchitect K.C. van Nes (1876- 1952) en zijn collectie in de bibliotheek van de Landbouwhogeschool’ in: Groen 41 (1985), nr. 4, p. 20-26.
  • Drs. C.S. Oldenburger-Ebbers, ‘Jongere Tuinkunst 3: Tuinarchitect Gerard Bleeker (1882-1956) en zijn collectie in de bibliotheek van de Landbouwhogeschool’ in: Groen 41 (1985), nr. 3, p. 14-18.
  • Drs. C.S. Oldenburger-Ebbers, ‘Jongere Tuinkunst 2: Landschapsarchitect Samuel Voorhoeve (1880-1948) en zijn collectie in de bibliotheek van de Landbouwhogeschool’ in: Groen 41 (1985), nr. 2, p. 7-11.
  • C.S. Oldenburger-Ebbers, ‘Jongere Tuinkunst; Jongere tuinkunst (I): Tuinarchitect Dirk Frederik Tersteeg (7-2-1876+5-12-1942) en zijn collectie in de bibliotheek van de Landbouwhogeschool’ in: Groen 41 (1985), nr. 1, p. 12-16.
  • Anonymus [C. Oldenburger], ‘Special Collections in the Central library; Who was Jan Kops?’ in: Jan-Kopskrant, Engelse uitgave, febr. 1985.
  • 40
  • C.M. Sicca; C. Oldenburger-Ebbers en L. Missel, ‘Annual bibliography of garden history’ [betreffende publicaties uit 1983] in: Journal of garden history: an international quaterly 4 (1984), nr. 4, p. 399-427.
  • Carla Oldenburger-Ebbers, ‘Tuinplanten in vroeger dagen’ in: Groei en Bloei, Maandblad van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde 1984, nr. 7, p. 28-32.
  • Drs. C.S. Oldenburger-Ebbers: ‘Historisch onderzoek ten behoeve van het opstellen van het beplantingsplan Museumtuin Paleis Het Loo’ in: Groen 40 (1984), nr. 6, p. 245-255.
  • Wagenaar Hummelinck, P. [op basis van de doctoraal-scriptie van Carla Oldenburger]. Additional notes on Caribbean tiger-beetles of the genera Cicindela and Megacephala. Stdies on the fauna of Curacao and other Caribbean islands. Vol.65, nr.1, p. 69-135. Utrecht, 1983.
  • C.M. Sicca, C. Oldenburger-Ebbers en L. Missel, ‘Annual bibliography of garden history’ [betreffende publicaties uit 1981 en 1982] in: Journal of garden history: an international quaterly 3 (1983), nr. 4, p. 347- 381.
  • J. Kuijlen, C.S. Oldenburger-Ebbers en D.O. Wijnands, ScanParadisus Batavus: bibliografie van plantencatalogi van onderwijstuinen, particuliere tuinen en kwekerscollecties in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden (1550-1839), Wageningen (Pudoc) 1983, 232 p.
  • Drs. C.S. Oldenburger-Ebbers, ‘Wie was Jan Kops?’ in: Vakblad voor biologen 62 (1982), nr. 22, p. 465-466.
  • Carla S. Oldenburger, ‘De tuinarchitect Hugo Anne Cornelis Poortman (1858-1953): eerste voorzitter van de B.N.T. van 1922-1928’ in: Groen 38 (1982), nr. 11, p. 533-539.
  • Carla S. Oldenburger, ‘De L.A. Springercollectie in de Centrale Bibliotheek van de Landbouwhogeschool’ in: De Klaroen, [tijdschrift voor studenten Tuin- en Landschapsarchitectuur, LH Wageningen], 1 (okt. 1982), p. 21-22.
  • Dr. Carla S. Oldenburger-Ebbers, ‘Historische quellen als Grundlage für die Neu-Anlage von Pflanzungen’ Referate des Fachsminars Pflanzenverwendung in historischen Anlagen, 7 und 8 oktober 1982. Ludwigsburg (Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftspflege e.v. Landesgruppe Baden-Württemberg) 1982, p. 27-59.
  • 30
  • C. Oldenburger, ‘Is de laatste tuinkoepel in Wageningen het behouden waard?’ in: Oud-Wageningen, jrg. 10 (1982), nr. 10, p. 38-39.
  • Drs. Carla S. Oldenburger, ‘Wie was Jan Kops? Speciale Collecties in de Centrale Bibliotheek’ in: Jan-Kopshuis(krant), april 1982, p. 2.
  • Carla S. Oldenburger, ‘De L.A. Springer-collectie in de Centrale Bibliotheek der Landbouwhogeschool’ in: Caert-Thresoor, Tijdschrift voor de Historische Kartografie 1 (1982), no. 1, p. 2-4.
  • H.R. Barkhof and C.S. Oldenburger-Ebbers, ‘Plants for the restoration of the Baroque garden of the Palace of the Loo at Apeldoorn’ in: Journal of Garden History 1 (1981), nr. 4, p. 293-304.
  • Drs. Carla S. Oldenburger-Ebbers, ‘De John Bergmans-Collectie in de Centrale Bibliotheek van de Landbouw-Hogeschool’ in: Groen 37 (1981), nr. 10, p. 453-458.
  • C.S. Oldenburger-Ebbers ‘Een BNT-foto in de Springer-Collectie: aanvulling op het bericht in Groen 37 ( 1981), nr. 9’ in: Groen 39 (1981), no. 12, p. 560.
  • Drs. Carla S. Oldenburger, ‘Een BNT-foto in de Springer-collectie’ in: Groen 37 (1981), nr. 9, p. 420-424
  • Anonymus [Carla S. Oldenburger-Ebbers], Van Doolhof tot lustoord. De tuinarchitect L.A. Springer en zijn collectie in de Centrale Bibliotheek van de Landbouwhogeschool.Catalogus van de tentoonstelling in het Klein Auditorium, Aula LH, 29 september t/m 10 oktober 1980. Wageningen (Centrale Bibliotheek LH) 1980, 24 p.
  • Carla S. Oldenburger, ‘De collectie van L.A. Springer (1855-1940) is weer terug in de Centrale Bibliotheek van de Landbouwhogeschool te Wageningen’ in: Groen 36 (1980), nr. 8, p. 317-322.
  • Bart O. van den Berg (architect); Evert Boeve (fotograaf); Dedalo Carasso (eindred.); Carla S. Oldenburger (inleiding): Theekoepels en tuinhuizen in de Vechtstreek en ‘s-Graveland, Uitgave: Stichting Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied 1980, p. 9-36.
  • 20
  • C.S. Oldenburger-Ebbers, Tuinplanten in Nederland, gebruikt aan het eind van de 17de eeuw (adviesrapport t.b.v. de beplanting van de baroktuin van Paleis Het Loo. Rapport t.b.v. advies van Tuincommissie Het Loo), Apeldoorn 1979, machineschrift, II + 12 p.
  • Dick Schaap en Teun van den Berg, met adviezen van Carla Oldenburg (sic) van het Biohistorisch Instituut te Utrecht: Parken, tuinen en landschappen van Nederland, Baarn (Moussault) 1979, 275 p. [in twee verschillende covers; een met formele tuin op cover, een andere met parkbos op cover]
  • Carla S. Oldenburger, ‘De buitenplaats “Meerenberg” en haar tuinen. Groenendaal Heemstede’ in: Uitgave Vereniging Oud Heemstede-Bennebroek, 1978, p. 43-44.
  • C.S. Oldenburger-Ebbers, ‘Pflanzungen in Gärten des 16. – 18. Jahrhunderts, lezing gehouden op het congres van de Duitse vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur te Ludwigsburg op 26 en 27 september 1978’ in: Groen 34 (1978), nr. 12, p. 457-460.
  • Carla S. Oldenburger-Ebbers, ‘Inleiding tot de Lijst van Nederlandse literatuur over tuin(sier)planten tussen 1600 en 1900’ in: Groen 34 (1978), nr. 11, p. 437-440.
  • Dr. Carla S. Oldenburger-Ebbers, ‘Pflanzungen in Gaerten des 16. – 18. Jahrhunderts’. Referate der Fachtagung Sanierung und Rekonstruktion historischer Gärten, Schlosz Ludwigsburg 26 und 27 september 1978, p. 34-42.
  • Carla Oldenburger, ‘Beschrijvinge en curieuse afbeeldinge: Plant-illustraties in Nederland van de 16e tot de 19e eeuw’ in: Kunstschrift (tijdschrift van Openbaar Kunstbezit) 22 (sept. 1978), nr. 3, p. 134-142.
  • C.S. Oldenburger-Ebbers en J. Stehouwer, ‘Bibliografie van achttiende-eeuwse Nederlandse boeken op het gebied van tuinarchitectuur en beplanting’ in: Documentatieblad Werkgroep 18e-eeuw, 1978, nr. 40, p. 1-16.
  • Carla S. Oldenburger-Ebbers, ‘Reconstructie van de tuin van de Bruntenhof’ in: Nieuwsbrief Utrechts Monumentenfonds, no. 15 (mei 1978), p. 2-6.
  • Carla S. Oldenburger, ‘Ontwikkeling van buitenplaatsen in Zuid-Kennemerland sinds circa 1700’ in: Wonen-TA/BK 1977, no. 9/10, p. 53-68, en in de catalogus van de tentoonstelling “Stadspark en buitenplaats”, Frans Hals Museum (Vleeshal) Haarlem, 28 mei t/m 4 sept, 1977.
  • 10
  • C.S. Oldenburger-Ebbers en D. Spanjaart ‘Reconstructie van “historische beplantingen”. Voordracht gehouden op de studiedag van de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur, Paleis Het Loo, 1 oktober 1976’ in: Groen 33 (1977), nr. 5, p. 153-159. (Communicationes Biohistoricae Ultrajectinae nr. 69.)
  18104
  Geëtst glaspaneel van Brigitte Kleyn-Altenburger

  BewarenBewaren

  BewarenBewaren

  BewarenBewaren

  BewarenBewaren

  BewarenBewaren

  BewarenBewaren

  BewarenBewaren

  BewarenBewaren

  BewarenBewaren

  BewarenBewaren