KLEUR IN DE KERK

De Oude Kerk Amsterdam in kleur.

Heilig Grafkapel in kleur. Foto CSOE 11 sept. 2018

Zoals op deze website te lezen is houdt ons bureau zich sinds enige tijd bezig met kleur in de architectuur. Zie de Page KLEUR op deze website. Alhoewel deze specialisatie  voornamelijk op het kleuren van gevels slaat, werd ons afgelopen tijd duidelijk dat je ook op andere manieren met ‘kleur en architectuur’ kunt omgaan.

De ramen van de Oude Kerk (de oudste kerk van Amsterdam) kleuren de gehele kerk thans rood en donker, een zo vervreemdend effect dat ik na vijf minuten al over een drempel struikelde en languit in de kerk lag. Dit kunstwerk is te danken aan de kunstenaar Giorgio Andreotta Calo. Volgens hem staat dit lichtkunstwerk voor de transformatie van een Rooms Katholieke gewijde kerk (periode 1306-1578) naar een Protestantse kerk (1578-heden), ofwel vertaald in kleurensymboliek van Calo, van rood naar blauw-grijs. Het zou refereren  naar de afwezigheid van beelden en is een directe verwijzing naar de Beeldenstorm die hier plaats vond.

Als herinnering aan de huidige tentoonstelling wil Stichting de Oude Kerk het venster van de ‘Heilig graf’ kapel blijvend en zo optimaal mogelijk aanlichten, door er nu rood glas te plaatsen, met de bedoeling deze grafkapel op eigentijdse wijze de betekenis terug te geven die door de beeldenstorm verloren is gegaan.

Maar klopt dit wel? Wat was dit nu voor graf? En past het rode licht daar eigenlijk wel bij? Juliet bestudeerde de geschiedenis van deze kapel en de kleuren die daarin van belang zijn. Het onderzoek wordt binnenkort gepubliceerd en we houden ons netwerk op de hoogte.

Noordzijde van de Oude Kerk Amsterdam. De buitenzijde van de ‘Heilig Graf’ Kapel in de steiger, ter voorbereiding van de plaatsing van rode ramen in de kapel. Foto CSOE 11 sept. 2018.

BewarenBewaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *