Oldenburgia-Ooit van Tijdschrift “De Prins der Geïllustreerde bladen” gehoord?

Familie-bericht voor leden van de familie Oldenburger-Ebbers-Vogelesang-Maris. Doel: delen, vastleggen en bewaren.

Z.K.H. Hendrik, Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg (1876-1934). Titelafbeelding De Prins Jaargang 1 (1901), nr. 1

Ooit van het tijdschrift De Prins der Geïllustreerde Bladen (afgekort De Prins) gehoord? Het was een familieweekblad, voor het eerst verschenen in 1901,  eerst wekelijks, later vanaf ca. 1942 tweewekelijks. Vanaf no. 46, (1940) o.d.t.: Geïllustreerd weekblad De Prins; vanaf 6 juli 1940 o.d.t.: Weekrevue De Prins; en vanaf nr. 28 1942 weer o.d.t.: De Prins der geïllustreerde bladen, vanaf 1946 o.d.t.: De Prins

Wat schetst onze verbazing, onze voorvader Laurens Vogelesang (de vader van mijn grootmoeder/naamgeefster van vaders kant, Carolina Sophia Vogelesang) herdacht 1 mei 1905 dat hij veertig jaar onderwijzer was. Hij begon in Den Haag 1865-1874; na deze begin periode verhuisde hij naar Heemstede om daar van 1874-1886 op de Bijzondere Protestantse School, tegenwoordig de Nicolaas Beetsschool, opgericht door predikant Nicolaas Beets en kinderboekenschrijver Pieter Vergers, les te geven; Bolsward was zijn volgende standplaats 1886-1890 op de Christelijke Nationale School (CNS); hij rondde zijn loopbaan af als hoofdonderwijzer in Amsterdam 1890-1911 op de Koningin Emmaschool aan de Passeerdersgracht. Hij staat met portret en beschrijving afgebeeld in De Prins, Jg.4 (zie hieronder).

Foto’s uit De Prins, Jg. 4 (1905) [eerste week van mei 1905]

De Prins, zoals het tijdschrift in de wandelgangen heette, had altijd een bladvullende foto op het omslag (op nr. 1 Prins Hendrik der Nederlanden, die in 1901 trouwde met Prinses Wilhelmina van Oranje). Ook verder stond het blad vol foto’s, bijv. in het nummer van 5 september 1908 ‘het nieuwste portret van H.M. de Koningin’ en wetenswaardigheden over het tien-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina.

Verder stonden er recensies en vervolgverhalen in (onder andere van Arthur Conan Doyle), overlijdensberichten van hoogwaardigheidsbekleders en andere personalia.

De foto’s stonden kriskras over de pagina’s verdeeld, en het is vaak zoeken naar het artikel waar ze bij horen. Zo ook in dit voorbeeld van Laurens Vogelesang. Zijn foto staat niet bij de tekst, maar een stukje verder.

Uitgever was de Amsterdamse firma N.J. Boon te Amsterdam; boekbinderij J. Brandt en Zoon zorgde voor linnen reliëfbanden naar ontwerp van Johann Georg van Caspel waarin de jaargangen bewaard konden worden. (laatste vier alinea’s overgenomen van EG/KB).

BewarenBewaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *