wat zou dat een goede oplossing zijn! soestdijk weer terug in nationale handen!

Paleis Soesdijk. Foto Suzan Baars

(overgenomen van Nieuwe Post op Monumentaal):

Heemschut: Soestdijk terug in nationale handen

(247) De Staat der Nederlanden moet Paleis Soestdijk in Baarn terugkopen en opknappen. Dat betoogt Heemschutdirecteur Karel Loeff nadat NRC Handelsblad vandaag (zaterdag 19 juni) naar buiten bracht dat de renovatie van het paleis en het landgoed nog steeds stil ligt. Nationaal erfgoed is daarmee volgens de erfgoedvereniging in gevaar.

Heemschut pleitte al eerder om Soestdijk weer in nationale handen te brengen. Na vandaag is die oproep volgens haar (nog) urgenter.

‘Historische vergissing’

De erfgoedvereniging blijft de verkoop van Soestdijk via een openbare inschrijving een ‘historische vergissing’ vinden. “Welk land verkoopt nu zijn eigen paleizen aan de markt”, vraagt Loeff zich af?

Op 8 juni 2017 maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bekend dat het paleis en het bijbehorend landgoed in Baarn voor 1,7 miljoen euro werden verkocht aan de MeyerBergman Erfgoed Groep.

Het paleis en het landgoed zouden een ‘proeftuin’ moeten worden voor innovatie, waar instituten, bedrijven en starters zich aan elkaar kunnen presenteren. Ook zouden er horecavoorzieningen komen.

Impasse

NRC meldt vandaag dat het plan in een impasse verkeert en dat de beloofde restauratie van dit nationale topmonument nog altijd wacht. Ook zijn de voornemens inmiddels zo veranderd dat ze naar verluidt ver zijn afgedreven van de oorspronkelijke inschrijving.

Loeff: “We doen een beroep op het nieuwe kabinet: zorg voor de cultuur. Koop het paleis terug, investeer zelf in de restauratie en zoek daarna een passende herbestemming. Het huidige idee: projectontwikkeling met winst, is gebaseerd op het oude denken. Wij pleiten ook voor een beroep op filantropie: er zijn genoeg echte weldoeners in Nederland met voldoende vermogen om een minder belastend plan voor natuur, toerisme en omgeving uit te voeren”.

Heemschut schrijft alle partijen in de Tweede Kamer aan met het pleidooi Soestdijk onderdeel te maken van de kabinetsformatie.

Mijn reactie-1

Carla Oldenburger zegt

24 juni 2021 om 17:07

Gebeurd is gebeurd, schande. Maar nu een oplossing. Ik sta geheel achter de oproep van Heemschut. Maar oproepen tot terugkopen alleen is me nu even te makkelijk. Met welk doel? Wat willen we dan met het paleis als de Staat der Nederlanden het weer in eigendom heeft?
Ik denk al jaren na over een doel voor het paleis nadat het eerst behoorlijk is gerestaureerd en gerenoveerd. Ik maakte deel uit van de groep SOESTDIJK, BUITENPLAATS VAN NEDERLAND, die helaas niet werd uitverkoren.
Het Tuinhistorisch Genootschap Cascade deed ooit een voorstel om van Soesdijk een museum voor tuinarchitectuur te maken, gedachtig aan het feit dat de tuinarchitecten Zocher (Johann David sr. en jr.) vanaf 1808 tot halverwege de 19de eeuw het park achter het paleis hebben vorm gegeven. Ook de latere zeer bekende tuinarchitect Leonard Springer heeft er gewerkt. Zijn aandeel is nog steeds aanwezig in de vorm van een nu armetierig tuintje uit de tijd van Anna Paulowna, waar niemand de schoonheid, het nut en de betekenis meer van inziet.
Nu in 2021 lijkt me focussen op tuinarchitectuur (Nederland en daarbuiten) te nauw. Dat voorstel is wel eens geopperd maar heeft geen weerklank gevonden.
Heel Nederland heeft nu, sinds corona helemaal, in heviger mate dan voorheen ingezien hoe belangrijk de natuur voor ons is. Natuur; gezondheid; voedsel; duurzaamheid; biodiversiteit en geen monocultures; inheemse en uitheemse flora en fauna; natuurbeleving; houtproductie; houtkap en bosaanplant; tuinen; tuinbouw; kweekproducten…en wat al niet meer heeft de natuur ons te bieden en levert iedereen voordeel op. Wij zijn verplicht de jeugd te wijzen op de rijkdom en de betekenis van de natuur, niet alleen op school, maar ook door de gelegenheid te bieden van een uitgebreid en spannend NATUURMUSEUM.
Dit museum zal zowel binnen als buiten (tuinen, kassen, water, onder water etc.) kinderen en volwassenen leren hoe op verantwoorde wijze met natuur om te gaan.
Geen geld verdienen met onroerend goed, maar een museum geconcentreerd op natuur en cultuur (in de zin van door mensen gemaakt), en financieel geholpen door de Staat der Nederlanden en zijn weldoeners.
Carla Oldenburger-Ebbers
https://www.oldenburgers.nl

Mijn reactie-2, een maand na het bovenstaande voorstel van heemschut.

Reactie op Bericht Soestdijk

N.a.v. Artikel Hanneke Ronnes in Volkskrant 

21 juli 2021 in de Volkskrant / Opinie & Debat

AFSTOTEN VAN PALEIS SOESTDIJK DOOR HET RIJK IS EEN GROTE VERGISSING GEWEEST.

Vier jaar geleden kocht projectontwikkelaar MeyerBergman Paleis Soestdijk. Het is het zoveelste schrijnende voorbeelden van falende marktwerking in de vanouds publieke sector, in dit geval de zorg voor erfgoed.

Dit zijn de eerste woorden en een duidelijke stelling van prof. Hanneke Ronnes (Bijzonder hoogleraar ‘Historische buitenplaatsen en landgoederen’ aan de UVA / RUG.

Hier (https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-afstoten-van-paleis-soestdijk-door-het-rijk-is-een-grote-vergissing-geweest~b6c62013/) is het hele artikel van Ronnes te lezen, waarheden als een koe, ik hoef niet met haar in discussie te gaan. 

Tenslotte was ik zelf sinds 2015 al nauw betrokken bij de ontwikkelingen. Zie:

Het enige wat mij van het hart moet is dit. Heemschut komt met de enige goede oplossing van dit drama (in mijn laatste Bericht refereer ik naar hun standpunt, en dat is  SOESTDIJK TERUG IN NATIONALE HANDEN. Kost wat, maar belangrijk is het wel; het hele Nederlandse volk zal het eens zijn met dit plan. Maar waarom komt Prof. Hanneke Ronnes nu pas met haar ondersteunend standpunt? Waarom heeft zij niet eerder ‘ingegrepen’? Zes jaar geleden had Nederland dit Volkskrant – artikel nodig maar niet gisteren. OK, ze was toen nog geen hoogleraar, maar wel docent aan de UVA. Wat jammer en ellendig dat docenten, die zo geleerd zijn hun kennis niet kunnen overdragen aan mensen buiten hun eigen vakgebied en aan de politiek? Heeft de selectie-commissie niet naar adviezen van buitenaf geluisterd of werden er verkeerde adviezen gegeven? Het is onbegrijpelijk dat het zover is gekomen. Mochten er nog stappen worden ondernemen in de richting van ‘Soestdijk terug in Nationale handen’, Nederland verzeker u dan van goede adviseurs en luister niet naar de commercie.

Carla Oldenburger-Ebbers

www.oldenburgers.nl

6 gedachten over “wat zou dat een goede oplossing zijn! soestdijk weer terug in nationale handen!”

 1. Dag Carla,
  Als je er een soort bedrijven pretpark van maakt, sla je de plank helemaal mis. Het park zou je inderdaad kunnen bestemmen als een Natuurmuseum. Maar wat dan met het paleis? Dat is een monument, maar moet dringend onderhouden worden. Dat zal zeker een lieve duit kosten. Ik denk dat daar de schoen wringt …
  Ik hoop, met jou en vele anderen, dat er een goede oplossing komt die recht doet aan dit erfgoed!

  FF

  1. Dag Frans, dat is nu precies wat ik in mijn reactie voorstel, een natuurmuseum, en dan ‘natuur’ in al zijn vele facetten, dus ook tuinen, welk onderwerp eigenlijk onder cultuur valt natuurlijk. Het paleis eerst grondig en degelijk restaureren en renoveren, dat is toch wat er de laatste jaren ook met vele musea gebeurt, waarom zou dat niet kunnen met het voormalig Koninklijk paleis, waarom zou dat opeens niets mogen kosten? denk aan het rijksmuseum, hoeveel heeft dat wel gekost, en het Mauritshuis en het van Goghmusum etc. De verschillende kamers van het paleis kunnen volgens mij heel goed in een aantal eenheden worden verdeeld. Linkervleugel, hoofdgebouw, rechtervleugel etc. En daar zou men dan de verschillende aspecten die het Natuurmuseum wil ‘behandelen’ uitdiepen. CO

 2. Ook sKBL is bijzonder verontrust over de gang van zaken. Destijds dienden wij voor Soestdijk een voorstel in om er een nationaal park te maken op basis van de 18de- en 19de-eeuwse buitenplaatstradities in bloemen, bloemperken en plantenverzamelingen; een soort Keukenhof maar dan anders. Dat plan wordt nu elders op een buitenplaats gecreëerd maar had uitstekend gepast op Soestdijk. De pennywise regering van toen, die de wetgeving en rijksbescherming van historische buitenplaatsen met voeten is getreden, moet inzien dat de nu ingeslagen weg heilloos is en ten koste gaat van een bijzonder én beschermd historisch ensemble. Natuurlijk kan het nog een nationaal icoon worden indien een komende regering een voorgaande dwaling wil inzien en de daaruit voortvloeiende rechtszaken met de Meyer Bergmangroep voor lief wil nemen. Misschien is MB er nog wel blij mee ook.

  1. Dank René, Ik las ook je commentaar op Facebook. Ik weet zeker dat we een heel leger achter ons zouden kunnen scharen, en nieuwe plannen genoeg, dat is niet zo moeilijk. Park en tuin opknappen, paleis degelijk restaureren en een museum voor natuur en (groene) cultuur (tuinarchitectuur en tuinbouw) combineren. Maar hoe krijgen we die gedachte ‘huizenbouw en handel brengen geld in het la’tje’ uit de hoofden van de mensen die dit idee zijn aangegaan? Heeft Heemschut daar al verder over nagedacht? Realisatie?

 3. Er is jaren geleden al een plan ontwikkeld om Paleis Soestdijk onder de paraplu van Paleis Het Loo te brengen. Beide paleizen vullen elkaar aan: Bewoners die graag op Het Loo kwamen speelden geen rol op Soestdijk en omgekeerd, formele Franse tuin tegenover de Engelse landschapstuin. Het Loo heeft de expertise en de organisatie, beide attracties liggen niet te ver van elkaar, dus je kunt combi tickets verkopen enzovoort. Dit plan is tot op hoog niveau besproken, maar toch afgewezen. Jammer. Laten we vooral niet vergeten dat Soestdijk een geschenk van het Nederlandse volk (ons dus) is geweest aan koning Willem II, de held van Waterloo. Met geschenken kan je toch niet zo nonchalant omspringen, lijkt me.

  1. Dank voor het commentaar Marieke. Hoewel ik zelf betrokken was bij een van de drie geselecteerde plannen een aantal jaren geleden al weer, heb ik nooit eerder van deze ‘oplossing’ gehoord. Wat jammer dat dat plan, Het Loo en Soestdijk als eenheid, onder één paraplu, niet door is gegaan. Dat zou fantastisch geweest zijn. ‘Soestdijk als geschenk van het Nederlandse volk aan Koning Willem II’ is natuurlijk ook een super uitgangspunt en druist totaal in tegen de gedachte van commercialisering die nu de overhand heeft. Laten we hopen dat het tij nog valt te keren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *